Ervaring met Open Space Events

Op deze pagina vindt u een kleine selectie van onze klanten.

MOC 't Kabouterhuis, Amsterdam

Dit Medisch Orthopedisch Centrum (MOC) helpt ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling en het gedrag van hun jonge kind (0-8 jaar). Het kan gaan om te druk, agressief of juist erg teruggetrokken gedrag en/of een achterstand in de ontwikkeling met bijvoorbeeld praten of spelen. De organisatie is in de afgelopen drie jaar verdubbeld.

Tijdens de Open Space is bijna alle personeel (180 deelenemers) tijdens de jaarlijkse studiedag bezig geweest met het thema: Hoe houd je de verbinding in een proces van groei?

Veel deelnemers kwamen ons aan het einde van de dag complimenteren over onze werkwijze en gaven aan dat er veel meer uit gekomen was dan verwacht.

“Ik dacht van te voren dat we bij een studiedag de hele dag zouden zitten luisteren naar een praatje, maar het is veel leuker om zo interactief bezig te zijn en met je collega’s informatie uit te wisselen”

“De studiedag heeft leuke pittige discussies opgeleverd, je komt er zo achter dat bepaalde vragen bij andere ook leven en je krijgt de mogelijkheid om het daar met elkaar over te hebben”

“Het was ongelofelijk leuk om te zien hoeveel creativiteit er van iedereen komt. De stukjes die werden opgevoerd om de discussies op het eind samen te vatten waren heel sterk” (Marit Blom)

Project organisatie Maasvlakte 2

Onder het motto 'Terugkijken en koesteren / Vooruit kijken en verbeteren" werd in 2009 deze Open Space gehouden. De projectorganisatie heeft de plannen voor de Maasvlakte 2 bij Rotterdam ontwikkeld en staat op het punt deze plannen (1,1 miljard euro) te realiseren na 8 jaar voorbereiding.

Via de Open Space methode is de gehele organisatie een dag betrokken geweest om visie en strategie hierover verder te concretiseren. Wij mochten faciliteren bij het bouwen van een nieuw stuk Nederland.

OGGZ conferentie

Een Open Space event voor medewerkers in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en van betrokken instellingen zoals gemeenten, woningcorporaties, hulpverleners, huurdersbelangenverenigingen, GGD’en, en politie waar de huisvesting van moeilijk plaatsbaren aan bod kwam.

Klik hier voor meer details over deze conferentie.

Nog een greep uit onze ervaringen

De Nederlandse bank en het Centraal Bureau voor Statistiek

DNB en CBS: Samenwerking. 160 deelnemers.

Revior Bedrijfsrevitalisatie

Oprichtingsbijeenkomst. 80 personen.

ABN-AMRO Sittard

Samenwerking in het nieuwe millennium. 25 personeelsleden.

VNV Beveiliging

Interne fraude, de kat op het spek binden?, 150 personen.

Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV):

Bijeenkomsten voor nieuwe leden, 50 personen, ieder half jaar sinds 1999.

Eldim Turbinefabriek

Indeling van de nieuwe bedrijfshal, 100 personeelsleden en betrokkenen zoals architecten en leveranciers.

Venlose politiek met Limburgse milieugroepen

MER-rapportage A74. 50 deelnemers.

Kwaliteitskring Zuid-Limburg (KKZL)

Vitaal het nieuwe millennium in, 75 deelnemers.

De Drie Vennen, psychiatrische instelling voor jongeren

Ouderparticipatie en –ondersteuning. 100 personeelsleden en genodigden.

Aerpac Windturbinevleugels

Coachen op Aerpac, 45 managers.

Algemeen Ziekenhuis Maastricht Facilitair bedrijf

2x Open Space met 40 medewerkers rond werkbeleving en ziekteverzuimbeheersing.

Gemeente Maastricht

Open Space rond de doorstart van een grote reorganisatie met de 120 topambtenaren uit het managementteam van deze organisatie van 1200 medewerkers.

Stichting Zorgcircuits

Autonomie versus afhankelijkheid in de zorg. 80 personen.

Justitiehuis Antwerpen

Congres voor hulpverleners: Slachtofferhulp voor kansarme groepen, 130 deelnemers.

Regionaal Expertise Centrum van cluster-IV scholen

Doorstart REC. Voor alle 150 medewerkers van de zeven aangesloten ZMOK-scholen.

Asielzoekerscentrum AZC Cluster Zuid Friesland

'Het verdrag van Appelscha' over de herinrichting van de organisatie, voor 100 medewerkers

Woningbouwvereniging Staedion

Naar aanleiding van het medewerkeronderzoek, voor 300 deelnemers.