Conferentie OGGZ

"Makkelijk te vinden, moeilijk te plaatsen"

Donderdag 16 oktober 2003, 11:30-17:45 uur
Gouvernement Maastricht (provinciehuis)

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Bekijk de foto's van de conferentie.
Lees het verslag van de conferentie.

Uitgangspunt

10 jaar meldpunt Moeilijk Plaatsbaren betekent 10 jaar intensieve samenwerking tussen woningcorporaties, hulpverlenende instellingen, politie, gemeente en GGD om overlast door huurders te verminderen zonder hen op straat te zetten.

Na 10 jaar is het zinvol om de opgedane ervaring met U te delen. U hebt in Uw dagelijkse praktijk ook te maken met de problematiek rond huisvesting van en hulpverlening aan overlastveroorzakers, daklozen en verkommerende mensen.

Wij willen in deze conferentie de ervaringen die in de provincie Limburg in verschillende projecten zijn opgedaan uitwisselen.

Daarom organiseert de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg, in samenwerking met woningcorporaties in Maastricht, de gemeente Maastricht en provincie Limburg een Open Space conferentie over de huisvesting van moeilijk plaatsbaren voor medewerkers in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en van betrokken instellingen zoals gemeenten, woningcorporaties, hulpverleners, huurdersbelangenverenigingen, GGD’en, politie.

Voor informatie over het thema kunt u het rapport: "Huren met zorg: Een onderzoek naar de praktijk van en ervaringen met het Meldpunt Moeilijk Plaatsbaren (MP) te Maastricht" downloaden als pdf.file.

Dit rapport is mede geschreven door de inleider van de dag Professor Guy Widdershoven van de Universiteit Maastricht.

Programma

11:30    Ontvangst
12:00    Aanvang lunch
12:30    Woord van welkom door de dagvoorzitter Herman Marissen van Managementconsult.nl
12:40    Het probleem: Gezien vanuit de verschillende betrokkenen door Dhr. Jan Tegenbosch GGD
12:50    Introductie op het thema door Professor Guy Widdershoven van de Universiteit Maastricht
13:10    Uitleg Open space en inventarisatie vragen en stellingen
13.50    Open space marktplaats in andere zaal
14:50    Samenvatting van de aantekeningen op flip-overs
15:10    Pauze
15:30    Tweede ronde Open space
16:30    Samenvatting 2de ronde Open space
16:50    Afsluiting Open space gedeelte
17:00    Hapje en drankje na
17:30    Einde

Stellingen

Vooraf aan de conferentie worden op de website www.ggdzzl.nl vragen en stellingen geplaatst. U kunt de stellingen opsturen (liefst met vermelding van uw naam en organisatie) of invullen op uw inschrijfformulier.

Klik hier om te zien welke brandende vragen aan de orde komen.

Thema's van de dag

Mensen blijven noodgedwongen te lang in zorginstellingen wegens gebrek aan huisvestingsmogelijkheden.

Woningcorporaties worden overspoeld met vragen om huisvesting op maat, maar kunnen, als er later problemen komen vaak niet meer terecht bij de hulpverlening die aanmeldde.

Het aantal dak- en thuislozen groeit, het aantal psychiatrische patiënten onder hen ook.

Moeten zij niet snel een woning krijgen om verdere teloorgang te voorkomen, of trek je daarmee juist problemen aan? Voor je het weet wonen er niet één maar vier, of meer.

Alle daklozen tegelijk een woning dan, om illegale inwoning bij elkaar te voorkomen? En moet je dan concentreren of juist spreiden?

Hoe krijg je ze in beeld, de dak- en thuislozen? En hoe kom je te weten wat zij zelf willen?

Moet je niet sneller bestuursdwang toepassen bij woningvervuiling, en hoe doe je dat?

Kent U deze, en vele andere problemen rond de huisvesting van speciale doelgroepen?
Kom dan op 16-10-03 naar de Open Space conferentie over dit thema en bespreek ze met andere werkers en denkers in dit veld.

Inspiratie en netwerken

  • Als u inspiratie zoekt rond beleid, strategie en uitvoering,
  • als u wilt netwerken met anderen die deze problematiek ook hebben,
  • of als u vindt dat uw visie ook gehoord moet worden,
  • dan is deze conferentie er voor U!
  • We verwachten een veelheid aan informatie en initiatieven!

Hoor hoe zij het aanpakken, vertel hoe U het doet.
Hoe zou het anders kunnen, beter misschien?

Na de conferentie krijgt U de samenvattingen van en conclusies uit de discussies die gevoerd zijn over de ingebrachte vragen.