Conferentie OGGZ

Brandende vragen die aan de orde komen

Brandende vraag 1:
Mag je een zware procedure als de MP (Moeilijk Plaatsbaren) procedure, met welke goede bedoelingen dan ook, toepassen om de omstandigheden voor overlastveroorzaker en omgeving te verbeteren, terwijl een woningcorporatie niet voldoende materiaal in handen heeft om een ontruimingsprocedure te beginnen?

Brandende vraag 2:
Wij als verhuurder worden regelmatig geconfronteerd met nieuwe huurders met een psychiatrisch verleden die uitbehandeld zijn bij instellingen. Als zij door ons gehuisvest zijn en er ontstaan problemen dan stuiten wij vaak op onbegrip bij die instellingen om hier iets aan te doen. Zij moeten immers hun aandacht weer aan andere cliŽnten geven. Wat te doen?

Brandende vraag 3:
Omdat het hemd nader is dan de rok dienen inspanningsverplichtingen van betrokken partijen te worden neergelegd in een convenant. Moeilijk te meten inspanningsverplichtingen moeten daartoe meetbaar gemaakt worden. De slogan van het Leger des Heils zou kunnen worden veranderd in: Wij geloven niet in goede wil alléén... wij geloven wel in harde afspraken!!

Brandende vraag 4:
De maatschappij heeft de morele plicht om in sommige situaties iemand (tegen zichzelf) in bescherming te nemen. Als dakloosheid geen vrije keuze van betrokkene is, hoort dat tot een van die situaties.

Brandende vraag 5:
Extramuralisering mag niet in de goot eindigen.

Brandende vraag 6:
Wil de balans tussen het recht op een individueel bepaalde woon- en leefstijl en het ongestoorde woongenot voor omwonenden ter discussie stellen.

Brandende vraag 7:
Hoe is een betere communicatie cq informatie tussen geplaatste personen - verhuurder - hulpverlener te realiseren.

Brandende vraag 8:
Moet je deze moeilijk plaatsbare procedure als dwang of als drang zien?

Brandende vraag 9:
Is met een krachtige regie van gemeenten en een assertief optredende hulpverlening nog een meldpunt nodig?

Brandende vraag 10:
Hier kan uw brandende vraag komen!
U kunt uw brandende vraag ook pas tijdens de conferentie stellen.

Wij verwachten nog vragen van: Gemeentes. Politie, RIAGG, en de Huurdersbelangenverenigingen.