Open Space Events

Open Space is een werkconferentiemodel dat speciaal ontwikkeld is om uw thema breed in de organisatie of naar buiten toe neer te zetten.

Het is een ideale vorm om de deelnemers actief te laten participeren in groepen van 30 tot 400 deelnemers.

Voor meer informatie over Open Space Technologie, Klik hier.

Download onze brochure.

Parallelle discussies

De Open Space gaat terug naar de oervorm van vergaderen: parallelle discussies. Niet meer het ene onderwerp na het andere, maar alle onderwerpen tegelijk. Nooit meer die vervelende bijeenkomst waar de helft van de onderwerpen voor de helft van de deelnemers niet ter zake doet.

Een belangrijke regel hierbij is de wet van de twee voeten: Ga en sta waar je wilt...

Vooral bij grote groepen (boven 30 personen) levert dit veel interessante discussies op, met deelnemers die geanimeerd deelnemen aan de discussie van hun eigen keuze.

De deelnemers nemen ideeën van de ene groep naar de andere mee zodat 'kruisbestuiving' plaatsvindt.

Het is een werkvorm die leidt tot een 'vrijhandelsmarkt' voor ideeën, ervaringen en initiatieven. Relevante, zelf aangedragen thema's (binnen een bepaald kader) worden in wisselende groepssamenstelling bediscussieerd, waarna de uitkomsten centraal via muurkranten worden vastgelegd.

Openheid, betrokkenheid, gedeeld leiderschap en zelfsturing kenmerken de Open Space.

Open Space leidt tot dialoog en het uitwisselen van ervaringen in een informele en aandachtige sfeer. Dat geeft vaak een enorme kick en het geeft veel energie.

Iedereen doet mee

Dit evenement is bij uitstek een middel om bottom-up participatie te realiseren. Uw medewerkers krijgen, zeer laagdrempelig, de mogelijkheid om hun eigen ideeën in te brengen en verder te ontwikkelen.

De Open Space wordt ook wel de wandelgangenconferentie genoemd vanwege zijn laagdrempeligheid en de snelle manier waarop besluitvorming plaats heeft.

Wij organiseren voor u de Open Space werkconferentie

Open Space Events voert sinds 1999 regelmatig Open Space bijeenkomsten uit bij bedrijven, koepelorganisaties, gemeentes, overheid en beroepsverenigingen.

Totale organisatie

Als u met ons in zee gaat organiseren wij de gehele bijeenkomst:

  1. Voorbereiding
  2. Organisatie
  3. Uitvoering
  4. Nazorg

Met betrekking tot het hele traject volgen we uitgebreide procedurescripts die ervoor zorg dragen dat aan alles gedacht wordt, maar ook alle opties en keuzes aan bod komen.

Beleidsontwikkeling

Het thema voor de werkconferentie dient u zelf in te brengen!

Verslaglegging

Er vindt verslaglegging plaats via door ons gemaakte geluidsopnames van de rapportages van de diverse sessies. Deze worden door ons secretariaat verder uitgewerkt.

Een goede verslaglegging van de uitkomsten van de discussies is belangrijk voor uw vervolgtraject na de Open Space.

Deelname aan de conferentie zal, in korte tijd, een schat aan ideeën, ervaringen en initiatieven opleveren en de betrokkenheid van de leden vergroten.

Professionele website-ondersteuning

We richten rond een Open Space Event liefst ook een website in met informatie voor de deelnemers.

Voorbeeld van een Open Space event

Conferentie OGGZ : Makkelijk te vinden, moeilijk te plaatsen?

Aanvullende activiteiten op Open Space

Wij organiseren ook diverse aanvullende activieiten.

Denk hierbij aan ontspanning, avontuur, muziek en sport...


Aanvraagformulier voor Open Space info

Naam bedrijf:
Soort bedrijf:
Uw naam: Aanhef:
Postadres:
Plaats: Postcode:
Emailadres:
Telefoon: Mobiel:
Evt. website: Fax: