Randvoorwaarden voor Open Space

Er zijn uiteraard meerdere methoden voor het werken met grotere groepen en het is van belang de methode te kiezen die in de gegeven situatie de juiste is.

Indien aan de volgende vier voorwaarden is voldaan, is Open Space veruit de meest effectieve
– en wordt er niet aan voldaan, kies dan een andere methode…

  1. Er is een duidelijke vraagstelling die voor betrokkenen van groot belang is
  2. De vraagstelling is complex: inhoudelijk, omdat verschillende deelnemers/ groepen een andere kijk of interesse hebben – of beide!
  3. De oplossing is onbekend of nog open
  4. Er is sprake van een zekere tijdsdruk