Resultaten 

Er zijn vijf soorten resultaat van een Open Space bijeenkomst:

  1. Op inhoudsniveau worden de thema’s die als het meest relevant worden geïdentificeerd en besproken, en aangezien vele groepen parallel werken kan een groot aantal thema’s in korte tijd worden behandeld.
  2. De conclusies van elk gesprek worden onmiddellijk op flip-overs verwerkt zodat alle deelnemers kunnen volgen wat in de loop van de bijeenkomst door de verschillende groepen wordt geproduceerd.
  3. Het verslag is aan het einde van de bijeenkomst af, zodat men onmiddellijk aan de slag kan gaan met conclusies of Open Space Events maakt een verslag achteraf zodat u een waardevol strategisch document krijgt om uw organisatie in de komende tijd mee aan te sturen.
  4. De methode is sterk netwerkbevorderend. Deelnemers discussiëren met anderen met wie zij normaal geen contact zouden hebben en rond thema’s die allen van belang vinden.
  5. De bijeenkomst is sterk zelforganiserend. Het effect van de ervaring zeer effectief samen te werken aan een belangrijke vraagstelling is een krachtige stimulans voor motivatie en gevoel voor verantwoordelijkheid bij deelnemers. Een Open Space bijeenkomst inspireert vaak tot meer dynamiek en leren in de organisatie.