Hoe gaat Open Space in zijn werk?

In de voorbereidingsbijeenkomst:

 • worden doel en centrale vraagstelling geformuleerd
 • wordt vastgesteld wie worden uitgenodigd deel te nemen
 • wordt een uitnodiging opgesteld die glashelder weergeeft wat doel en vraagstelling zijn, maar die ook inspireert en duidelijk maakt, dat het niet om een gewone bijeenkomst gaat

Bij het begin van een Open Space bijeenkomst zitten deelnemers in een grote kring zonder tafels of in een theateropstelling bij grotere groepen.

De gastheer houdt een kort openingswoord om:

 1. de centrale vraagstelling te formuleren
 2. de deelnemers om hulp te vragen bij het oplossen 
 3. toe te zeggen, dat de resultaten van de bijeenkomst een belangrijke rol zullen spelen in het vervolgtraject

De Open Space Facilitator legt de werkwijze uit, zorgt ervoor dat de deelnemers zich concentreren en schept de open ruimte.

De deelnemers zetten vervolgens die thema’s die zij het belangrijkst vinden op de agenda. Dit kunnen ideeën, problemen, technische of praktische vraagstukken of oplossingen zijn – afhankelijk van wat voor elke deelnemer van belang is.

Daarna vinden parallelle discussies plaats op de centrale marktplaats waar alle deelnemers aan mee doen.

De flip-overs met aantekeningen worden na afloop gebruikt als basis voor een rapportage. Open Space Events stelt na afloop de rapportage beschikbaar aan alle deelnemers.

Een paar voorbeelden van recente vraagstellingen

 • Ons bedrijf groeit explosief: hoe slagen we erin tegelijkertijd onze eigen ontwikkeling en plezier in ons werk vast te houden?
 • We moeten ons ziekenhuis sluiten, hoe doen we dat zo goed en zorgvuldig mogelijk?
 • Is onze beroepsgroep een uitstervende soort, of het beroep van de toekomst?
 • We hebben nu een nieuwe organisatiestructuur: hoe zorgen we ervoor dat hij ook werkt?
 • Wij doen langer over productontwikkeling dan de concurrenten: hoe halveren we onze ontwikkelingstijd ?
 • Wat is een goede balans tussen werk en privëleven, en hoe creëren we deze in ons bedrijf?
 • Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit, en hoe creëren we die?
 • Hoe kunnen we landbouw, recreatie, natuur en andere functies in onze provincie het best verenigen, en hoe werken we samen om dat te bereiken?