De rol van de facilitator

Een ervaren Open Space begeleider is van groot belang voor het slagen van de bijeenkomst. Een eerste taak is ervoor te beoordelen of de methode geschikt is voor de vraagstelling. Een tweede om zorg te helpen dragen voor een goede uitnodiging en een deelnemerslijst.

Tijdens de bijeenkomst zelf is de belangrijkste taak van de facilitator de open ruimte te scheppen en ervoor te zorgen dat deze open blijft, zodat de deelnemers de verantwoording voor het eindresultaat van de bijeenkomst houden.

Typisch aan een Open Space is dat de deelnemers vaak zelf ook de andere deelnemers ondersteunen en daarmee dus ook zelf facilitator zijn.