Open World Café

Open Space Events organiseert ook Open World Café.

 Open World Café is een nieuwe werkvorm die zo mogelijk nog laagdrempeliger is dan een Open Space workshop.

Open World Café wordt ingezet om laagdrempelig, gezellig aan tafeltjes in een open sfeer, maar wel zeer intensief met elkaar te overleggen in steeds wisselende groepen. “Bottom up” denken staat centraal bij Open World Café.

De werkvorm lijkt simpel: Het thema van de dag is in een aantal “Vragen die er toe doen.” per tafel verdeeld.

De deelnemers zitten in kleine groepjes aan tafel en schrijven belangrijke opmerkingen en conclusies op het papieren tafelkleed. Na 20 minuten wordt er gewisseld van tafel, slechts 1 deelnemer blijft zitten om de nieuwe groep in te leiden in de afgelopen discussie en de nieuwe groep gaat verder met het thema. Na 20 minuten wordt weer gewisseld en iemand anders blijft dan zitten om de nieuwe groep weer op te vangen.

Na enige uren intensief overleg wordt er “geoogst”. Alle Mindmaps worden gedeeld in de groep.

Waarom is het Open World Café zo effectief?

In kleine groepjes kun je zeer intensief, heel veilig en diepgravend een stelling of vraag uitwerken en verder bouwen op elkaars ideeën.
Iedereen wordt gemakkelijk gehoord en komt aan bod, dus ieder wordt uitgedaagd om bij te dragen. Dit is co-creatie in een effectieve vorm.

  • Er is niet één leider die alles bepaalt. Ook degene die één keer blijft zitten wisselt daarna door. Dit bevordert het gezamenlijke onderzoek en de betrokkenheid.
  • Door de herhaalde wisselingen kunnen veel deelnemers bijdragen aan het tafelthema. De kennis en capaciteiten van de hele groep worden aangeboord. Dit bevordert de collectieve intelligentie van de groep.
  • De “mindmap” die op het tafelkleed ontstaat daagt deelnemers uit tot meer oplossingen, maar zorgt ook voor overzicht: inspiratie en structuur. De collectieve wijsheid en het groepsgeheugen krijgt hier zijn neerslag. In de mindmap mag worden getekend en geschreven, het is een soort grafische recorder van het proces.
  • Iedereen kan het zien en mag eraan toevoegen. Dit zorgt voor een zeer dynamische tafelsetting.
  • De kennis die aan de ene tafel ontstaat wordt meegenomen naar de volgende tafel. Er ontstaat veel gedeelde kennis en gedeelde meningen. Kruisbestuiving ten top!
  • Aan het einde worden alle mindmaps gepresenteerd en kennis gedeeld. Een hele grote inspiratie voor opvolging.

Open Space én Open World Café

Open Space en Open World Café, een uitstekende combinatie
De werkvorm World Café komt uit Amerika, maar verspreidt zich snel over de hele wereld.

Vanuit de ervaring die Open Space Events heeft opgedaan als grootste Open Space organisator van Nederland hebben wij het World Café omgevormd tot Open World Café voor Nederlandse en Europese bedrijven.

In 2011 is onze eerste Open World Café succesvol ingezet bij de Top 70 managers van de Port of Rotterdam tijdens een 2 daagse combinatie van Open Space en World Café.

Diverse initiatieven die vanuit deze sessies zijn ontstaan worden nu verder uitgewerkt om de Haven van Rotterdam als innovatiefste en bijna grootste haven van de wereld verder te ontwikkelen.