Wij organiseren voor u het Open Space Event

Open Space Events voert sinds 1999 regelmatig Open Space bijeenkomsten uit bij bedrijven, koepelorganisaties, gemeentes, overheid en beroepsverenigingen.

We doen de:

  • Voorbereiding
  • Organisatie
  • Uitvoering
  • Nazorg  

Met betrekking tot het hele traject volgen we uitgebreide procedurescripts die ervoor zorg dragen dat aan alles gedacht wordt, maar ook alle opties en keuzes aan bod komen.

Parallelle discussies

De Open Space gaat terug naar de oervorm van vergaderen: parallelle discussies. Niet het ene onderwerp na het andere, zoals op een congres of vergadering, maar alle onderwerpen tegelijk.

  • Géén vervelende bijeenkomst waar de helft van de onderwerpen voor de helft van de deelnemers niet ter zake doet!
  • Géén forumdiscussies waarbij je een vraag uit de zaal behandeld.Géén verplichte groepen waarin je vast zit.

Ga en sta waar je wilt..

Open Space is de wet van de twee voeten: Ga en sta waar je wilt

Ga naar jouw eigen meest interessante discussie en doe daar mee zolang het interessant is. Én alle deelnemers kunnen hun eigen vragen stellen.
Vooral bij grote groepen levert dit veel discussie op, met deelnemers die geanimeerd deelnemen aan de discussie van hun eigen keuze. De deelnemers nemen ideeën van de ene groep naar de andere mee zodat ‘kruisbestuiving’ plaatsvindt.

“Ik dacht van te voren dat we bij een studiedag de hele dag zouden zitten luisteren naar een praatje, maar het is veel leuker om zo interactief bezig te zijn en met je collega’s informatie uit te wisselen”

“De studiedag heeft leuke pittige discussies opgeleverd, je komt er zo achter dat bepaalde vragen bij andere ook leven en je krijgt de mogelijkheid om het daar met elkaar over te hebben”

“Het was ongelofelijk leuk om te zien hoeveel creativiteit er van iedereen komt. De stukjes die werden opgevoerd om de discussies op het eind samen te vatten waren heel sterk” (Marit Blom)

Beleidsontwikkeling

Het thema voor de werkconferentie brengt u zelf in! Dus thema’s die veel mensen aan gaan, waar diverse expertises bij betrokken zijn en waarover breed committment verkregen moet worden.

Een professioneel verslag

Er vindt verslaglegging plaats via door ons gemaakte geluidsopnames van de rapportages van de diverse sessies. Deze worden door ons secretariaat verder uitgewerkt.
Een goed rapport van de uitkomsten van de discussies is een  motor  voor uw vervolgtraject na de Open Space.

Deelname aan de conferentie zal, in korte tijd, een schat aan ideeën, ervaringen en initiatieven opleveren en de betrokkenheid van de leden vergroten.

Vrijhandelsmarkt

Het is een werkvorm die leidt tot een ‘vrijhandelsmarkt’ voor ideeën, ervaringen en initiatieven. Relevante vragen worden in wisselende groepssamenstelling bediscussieerd en uitkomsten worden centraal via muurkranten vastgelegd.
Dit evenement is bij uitstek een middel om bottom-up participatie te realiseren. Uw medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun eigen ideeën in te brengen en verder te ontwikkelen.

Ook andere activiteiten?

Wij organiseren natuurlijk ook diverse aanvullende activieiten.

Denk hierbij aan ontspanning, avontuur, muziek en sport… We hebben daarvoor de contacten met de leveranciers, dus een workshop degenschermen of samba is ons niet vreemd.