Wat is een Open Space Event?

Een OSE is een workshop voor grote groepen. U bepaalt het thema en wij zorgen ervoor dat alle deelnemers uitgenodigd worden met hun meest relevante vragen te komen.

Met die vragen richten we een grote marktplaats in waarop alle deelnemers kunnen aansluiten. Iedereen mag gaan en staan waar hij/zij wil en zelf de vragen kiezen waarbij aangeloten wordt. Iedereen draagt zo bij aan het ontwikkelen van de antwoorden.. Na een uur krijgen de vragenstellers de gelegenheid om de discussie bij hun vraag samen te vatten en gaan we naar de volgende ronde met vragen..

Een Open Space conferentie zorgt ervoor dat de meest belangrijke vragen worden gesteld én het zorgt ervoor dat iedere deelnemer kan aansluiten bij de voor hem of haar meest relevante vragen. Resultaat: De juiste vragen met de meest betrokken deelnemers. 

Als vragensteller komen een uur lang diverse deelnemers met je meedenken. Als deelnemer kun je een uur lang aansluiten bij je eigen selectie van meest relevante vragen. 

De samenvatting brengt iedereen op de hoogte van de belangrijkste uitkomsten. 

Meestal bestaat een Open Space Event uit 2 rondes zodat de vragenstellers 1 ronde bij hun vraag staan en bezoek krijgen. In de tweede ronde kunnen ze dan zelf bij de andere vragen aansluiten.

Wij verzorgen binnen een week een rapportage voor alle deelnemers en binnen uw eigen organisatie kunt u dan follow-up geven in kleinere teams.

Wij organiseren voor u het Open Space Event

Open Space Events voert sinds 1999 regelmatig Open Space bijeenkomsten uit bij bedrijven, koepelorganisaties, gemeentes, overheid en beroepsverenigingen.

We doen de:

  • Voorbereiding
  • Organisatie
  • Uitvoering
  • Nazorg  

Met betrekking tot het hele traject volgen we uitgebreide procedurescripts die ervoor zorg dragen dat aan alles gedacht wordt, maar ook alle opties en keuzes aan bod komen.

Ga en sta waar je wilt..

Open Space is de wet van de twee voeten: Ga en sta waar je wilt

Ga naar je eigen meest interessante discussie en doe daar mee zolang het interessant is. Vooral bij grote groepen levert dit veel discussie op, met deelnemers die geanimeerd deelnemen aan de discussie van hun eigen keuze. De deelnemers nemen ideeën van de ene groep naar de andere mee zodat ‘kruisbestuiving’ plaatsvindt.

Parallelle discussies

De Open Space gaat terug naar de oervorm van vergaderen: parallelle discussies. Niet het ene onderwerp na het andere, zoals op een congres of vergadering, maar alle onderwerpen tegelijk, zoals op de marktplaats.

  • Géén vervelende bijeenkomst waar de helft van de onderwerpen voor de helft van de deelnemers niet ter zake doet!
  • Géén forumdiscussies waarbij je een vraag uit de zaal behandeld.Géén verplichte groepen waarin je vast zit.

Beleidsontwikkeling

Het thema voor de werkconferentie brengt u zelf in! Dus thema’s die veel mensen aan gaan, waar diverse expertises bij betrokken zijn en waarover breed committment verkregen moet worden.

Een professioneel verslag

Er vindt verslaglegging plaats via door ons gemaakte geluidsopnames van de rapportages van de diverse sessies. Deze worden door ons verder uitgewerkt.
Een goed rapport van de uitkomsten van de discussies is de motor  voor uw vervolgtraject na de Open Space.

Deelname aan de conferentie zal, in korte tijd, een schat aan ideeën, ervaringen en initiatieven opleveren en de betrokkenheid van de leden vergroten.

Vrijhandelsmarkt

Het is een werkvorm die leidt tot een ‘vrijhandelsmarkt’ voor ideeën, ervaringen en initiatieven. Relevante vragen worden in wisselende groepssamenstelling bediscussieerd en uitkomsten worden centraal via muurkranten vastgelegd.
Dit evenement is bij uitstek een middel om bottom-up participatie te realiseren. Uw medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun eigen ideeën in te brengen en verder te ontwikkelen.

Ook andere activiteiten?

Wij organiseren natuurlijk ook diverse aanvullende activieiten.

Denk hierbij aan ontspanning, avontuur, muziek en sport… We hebben daarvoor de contacten met de leveranciers, dus een workshop degenschermen of samba is ons niet vreemd.

“Ik dacht van te voren dat we bij een studiedag de hele dag zouden zitten luisteren naar een praatje, maar het is veel leuker om zo interactief bezig te zijn en met je collega’s informatie uit te wisselen”

“De studiedag heeft leuke pittige discussies opgeleverd, je komt er zo achter dat bepaalde vragen bij andere ook leven en je krijgt de mogelijkheid om het daar met elkaar over te hebben”

“Het was ongelofelijk leuk om te zien hoeveel creativiteit er van iedereen komt. De stukjes die werden opgevoerd om de discussies op het eind samen te vatten waren heel sterk” (Marit Blom)