Open Space methode

Open Space is een werkvorm voor overleg in grotere groepen, die over de hele wereld wordt toegepast. De methode is zeer effectief in het werken met groepen van ca 50-1000 personen met vraagstellingen die complex en toekomstgericht zijn.

Open Space betekent open ruimte. Een marktplaats met ideeën om uit te werken. Een eenvoudig raamwerk zorgt voor intensieve  discussie en samenwerking. Elke deelnemer draagt met zijn deskundigheid bij aan het eindresultaat.

Vier principes

  • De deelnemers zijn de juiste personen
  • Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren
  • Het begint wanneer het begint
  • Als het voorbij is, is het voorbij

De wet van de Twee Voeten

Als een deelnemers zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan geven, is hij verplicht zijn twee voeten te gebruiken om naar een productiever gesprek te gaan.

De capaciteit van een organisatie om complexe vraagstellingen op te lossen ligt slechts ten dele bij het management, maar is veelal over een groot deel van de organisatie (of andere belanghebbenden zoals klanten en leveranciers). De beschikbare tijd om een vraagstelling op te lossen, maar ook om een draagvlak voor de oplossing te creëren wordt steeds korter.
Daarom neemt de populariteit van Open Space toe als een methode om complexe vraagstellingen waarbij velen betrokken zijn, snel op te lossen.